חיפוש

 

 
לדף הבית >>     בחירות מוניציפאליות 2018 >>

להוציא צו מניעה לפאנל הצעירים / מכתב למערכת

 

מכתב למערכת: מבקש העותר מכב יושב ראש הוועדה וחברי הוועדה הנכבדים, להורות על הוצאת צו מניעה לקיום פאנל הצעירים שאמור להתקיים בתאריך 18/10/2018, כדי לבטל את הפאנל.

 

ועדת הבחירות המרכזית לרשויות המקומיות                                        ת_________/__________

בפני יושב ראש הוועדה כב’ השופט ________________

 

העותר:                אבי (אברהם) אלבז,  ת.ז. 050908227

                             מרחוב סנונית 328, מודיעין-מכבים-רעות 7179901

                             טלפון: 050-5331120 ,  פקסימיליה: 08-9261611

                             דואר אלקטרוני: avielbaz@zahav.net.il

                                                             -  נגד -

המשיבים : 1.      שלמה פזי , ת.ז.  010493781  

   מרחוב גליל 12, מודיעין-מכבים-רעות 7179902

   טלפון נייד: 050-5311005 , פקסימיליה: ____________

   דואר אלקטרוני: shlomopazzy@hotmail.com

                            

                        עתירה לצו מניעה

  • העותר חבר מועצת העיר ויו"ר סיעת ’מודיעין חופשית’ במועצת העיר. בתאריך 16/09/2018 קיבל במייל הזמנה/קול קורא (מסמך עם לוגו של העירייה ושל סחלבים) להשתתף בפאנל בחירות לנוער וצעירים מהעיר, שיתקיים ב- 18/10/2018.

  העותר סבור שיש לבטל את אירוע הפאנל מהסיבות הבאות:

סחלבים היא עמותה עירונית בבעלות מלאה של העירייה, ופעילות זו של העירייה ושל סחלבים, נוגדת את טוהר הבחירות ואת הנחיות היועץ המשפטי לממשלה לקראת הבחירות לרשויות המקומיות,

פרק 2 : "עקרון שוויוניות הבחירות ואמון הציבור במינהל הציבורי מחייב שהרשות המקומית ככזו לא תיקח כל חלק במערכת הבחירות, למעט הפעולות שהוטלו עליה בדין לצורך ארגון וקיום הבחירות".

סעיף ב: "עריכת אירועים על-ידי רשות בתקופת בחירות (הנחיה מספר (1.1908 הנחיה זו, אשר נוסחה בהתייחס למשרדי הממשלה, חלה גם על אירועים הנערכים על-ידי רשויות מקומיות.  לעניין זה קובעת ההנחיה שעריכת אירועים פוליטיים או מפלגתיים המהווים תעמולת בחירות תוך שימוש במשאבים ציבוריים מהווה עבירה פלילית... הנחה משרד הפנים שעריכת אירוע רב משתתפים על-ידי רשות מקומית במהלך תקופה של שישה חודשים שקודמים למועד הבחירות תובא לאישור מראש של היועץ המשפטי לרשות המקומית".

  • המשיב הוא יו"ר עמותת סחלבים ששלחה את ההזמנה לפאנל בחירות, באמצעות מחלקת הנוער והצעירים.                                               המשיב הוא גם נבחר ציבור, מס’ 2 ברשימת ראש העיר חיים ביבס "חיים במודיעין", הוא ממלא מקום ראש העיר וסגן ראש העיר (בהתנדבות), והוא מועמד מס’ 2 ברשימת ראש העיר "חיים במודיעין".                                                                           
  • תיאור התעמולה נושא העתירה – התעמולה הינה "קול קורא" של מחלקת הנוער והצעירים בעיר להשתתפות הסיעות השונות אשר מתמודדות בבחירות למועצת העיר להגיע ולקבל במה לפאנל בחירות אשר פונה לאוכלוסייה הצעירה בעיר (מצ"ב הזמנת "הקול הקורא").                    לוטם גל שהייתה עד לפני זמן קצר ביותר מנהלת מח’ הנוער והצעירים במשך 11 השנים שחלפו, היא מועמדת מס’ 4 ברשימת ראש העיר חיים ביבס "חיים במודיעין" (מצ"ב צילומי מסך של מח’ הנוער והצעירים שבתאריך 25/09/2018 לוטם גל הייתה עדיין רשומה כמנהלת המחלקה, וצילום מסך מ- 30/09/18 שבו הסירו את שמה של לוטם גל, לאחר שקיבלו את מכתב העותר).                                                                                                                           מעבר לפגיעה בטוהר הבחירות ובהנחיות היועץ המשפטי לממשלה כאמור לעיל, סבור העותר שיש כאן גם ניגוד עניינים וגם טעם לפגם בכך שעיריית מודיעין-מכבים-רעות ועמותת סחלבים הן יוזמות הפאנל, ומנסות ליצור את הרושם ואת הניראות שלכאורה הן מייצגות את הנוער והצעירים בעיר.                                                                                                                                יש כאן קריצת עין לנוער ולצעירים, ולהוריהם – הצביעו עבור הרשימה שמיוצגת ע"י מי שעמדה בראש מח’ הנוער עד לפני זמן קצר, והיום מועמדת ברשימת ראש העיר חיים ביבס "חיים במודיעין".
  • תמצית הנימוקים שבעובדה ובחוק שעליהם מתבססת העתירה - סחלבים היא עמותה עירונית בבעלות מלאה של העירייה, ופעילות זו של העירייה ושל סחלבים, נוגדת את טוהר הבחירות ואת הנחיות היועץ המשפטי לממשלה לקראת הבחירות לרשויות המקומיות,            פרק 2:

"עקרון שוויוניות הבחירות ואמון הציבור במינהל הציבורי מחייב שהרשות המקומית ככזו לא תיקח כל חלק במערכת הבחירות, למעט הפעולות שהוטלו עליה בדין לצורך ארגון וקיום הבחירות".                                                                                                                                   סעיף ב: "עריכת אירועים על-ידי רשות בתקופת בחירות (הנחיה מספר (1.1908 הנחיה זו, אשר נוסחה בהתייחס למשרדי הממשלה, חלה גם על אירועים הנערכים על-ידי רשויות מקומיות.  לעניין זה קובעת ההנחיה שעריכת אירועים פוליטיים או מפלגתיים המהווים תעמולת בחירות תוך שימוש במשאבים ציבוריים מהווה עבירה פלילית... הנחה משרד הפנים שעריכת אירוע רב משתתפים על-ידי רשות מקומית במהלך תקופה של שישה חודשים שקודמים למועד הבחירות תובא לאישור מראש של היועץ המשפטי לרשות המקומית".

  • מצ"ב מכתב העותר בנושא, ששלח בתאריך 30/09/2018 אל משיב 1.
  • מבקש העותר מכב’ יושב ראש הוועדה וחברי הוועדה הנכבדים, להורות על הוצאת צו מניעה לקיום פאנל הצעירים שאמור להתקיים בתאריך 18/10/2018, כדי לבטל את הפאנל.

 

בכבוד רב,

 

___________

תאריך 2 באוקטובר 2018                                                         חתימת העותר                                     

 
 
 
סרטון  mcity

סרטון mcity

סיפורו של יולי לב

סיפורו של יולי לב

 

 

 

 

 

 

יש לי שאלה לגדי ברקאי
כל מה שקורה בעיר באנר הדר

 

מדורים