חיפוש

 

 
לדף הבית >>     קובי עצבני >>

בן סעדון: בעד או נגד פתיחת עסקים בשבת

 

השבוע כמו בכל חודש טרם ישיבת המועצה הקבועה, נתקיימה ישיבת הנהלת העיר שלמי שאינו יודע, היא דנה ומאשרת את כל הסוגיות שיעלו ימיים לאחר מכן במליאה. ומאחר ובהנהלה יושבים רק חברי קואליציה, אז מין הסתם...

 

השבוע כמו בכל חודש טרם ישיבת המועצה הקבועה, נתקיימה ישיבת הנהלת העיר שלמי שאינו יודע, היא דנה ומאשרת את כל הסוגיות שרובם יעלו ימיים לאחר מכן במליאה. ומאחר ובהנהלה יושבים רק חברי קואליציה, אז מין הסתם במליאה מה שנותר זה רק לברך על המוגמר ולהעביר את זה חלק למעט הסתייגות זו או אחרת של אחד או שני חברי  המדבר האופוזיציוני. הקיצר, תשכחו מאקשן.

אבל לפעמים, רק לפעמים מישהו מחליט לנתץ את שרשרת ההגנה של ההנהלה, מצביע נגד ומה שנותר לראות האם הגיבור התורן יהיה עקבי גם  במליאה כאשר הנושא יובא  להצבעה. (אחרי שהיועצת המשפטית תסיים להכין חוק עזר מתאים ולהביאו למליאה)

אז במה עסקינן.

בישיבה הנדונה, הנושא סבב סביב סוגית העסקים שיפתחו אי"ה בעוד כך וכך שנים במתחם העירוני החדש לצד  דרך החשמונאים  בואכה מתחם הקבלנים.

ראש העיר שיש הסבורים שמפאת רצונו העז לשמר איזה סוג של סטטוס קוו, ניסה תמיד למצוא  דרכים להרגיע גם את רבע האוכלוסייה הדתית בעיר, ולא למתתוח את החבל עם הרוב החילוני דווקא הפתיע הפעם והחליט להעלות ולתמוך בהצעת החלטה הקובעת שהעסקים יפתחו גם בשבתות וחגים. ואלאמר את האמת, בסוגיה זו לפחות הוא היה עקבי ואמר זאת לא אחת.

הכל טוב ויפה, ולכאורה עוד החלטה שתעבור כהרגלה בהן רבתי אוטומטי של כל ישנוני המליאה. אבל לא! מישהו החליט לשבור את כד החרסינה עליו הוא יושב והצביע... נגד.

ואנו מדברים על סגן ראש העיר אילן בן סעדון בכבודו ובעצמו, הוא ולא אחר ומדובר שלא תבינו חלילה, לא בחרדי המקדש את כשרות חצר הרב מיכנה אוזן, סתם שומר דת ומצוות ככל שהוא יכל. בקיצור, מסורתי פלוס. למה נגד? בתשובות לשאלות של אחד מכלי התקשורת בעיר השיב אילן  ישר ולענין: "הצבעתי נגד ההצעה לפתוח את המע"ר בכל ימות השבוע מכיוון שההצעה הוגשה שלא באופן מקצועי ויסודי. לא היה בפנינו את כל המידע והפרטים המלאים. ספק אם כל חברי המועצה הבינו בדיוק את פרטי ההצעה והשלכותיה.".

סבבה. סוף סוף הנה יש לנו חבר מועצה שהוא במקרה במקרה גם סגן ראש העיר, רומז לראש העיר שההחלטה בעצם אולי לא היתה תקינה. ואם מישהו רצה חתימת נוטוריון על הדברים הנה מה שבן סעדון מוסיף בסיפא של השיחה: "בזכות הגיבוי ושיתוף הפעולה שאני מקבל מראש העיר כנבחר ציבור חלה עליי החובה להשמיע עת קול" . משפט והיפוכו. נכון אדוני סגן ראש העיר, אבל האם בדקת שהגיבוי של ראש העיר תופס גם כשזה נוגע לדברים שלא לרוחו? מסופקני.

אז באמת מה שמדריך ומנחה את בן סעדון זו תקינות ודרך הגשת החלטות, אבל מתברר שזה לא בדיוק ככה כי הנה פנינים מתוצרתו באותו ראיון שמעידים שהבחור עקרוני עוד יותר כשמדובר בנגיעה בזכויות הנאצלות של הציבור הדתי בעיר: "פתיחת עסקים בשבת תהווה פגיעה בעסקים הקטנים והבינוניים. רוב העובדים בשבת אינם עושים זאת מבחירה וחלק ניכר מהעובדים לא מקבלים פיצוי כחוק בגין העבודה בשבת, וגם לא יום מנוחה חלופי".

עקרוני אמרנו? אז מה תגידו על זה מה השיב באותו ראיון ממש: "למיטב ידיעתי אף פעם לא הייתה בעיר התנגדות לפתיחת עסקים ולפעילות כלשהי בשבת". נו... אילן.

ומתבר שסגן ראש העיר לא רק שהוא מתנגד/לא מתנגד לפתיחת עסקים בשבת, הוא גם עומד מאחרי מיזם הזולה הידוע: "הזולה עוסקת באיתור ובמתן מענה לנוער בסיכון ומצאנו לנכון באגף לשירותים חברתיים להפעילו בערבי שישי. "כל המציל נפש אחת כאילו הציל עולם ומלואו"

אז בבקשה אח’שלי כב’ סגן ראש העיר, הכנס סדר במחשבותינו המבולבלות, כי אני עצמי איבדתי את הכיוון. אז אתה בעד או נגד. אם בעד, אז מדוע לא חסכת בלאגנים ולא הצבעת בעד. ואם אתה נגד, אז תקום ותאמר מהו המתווה שלך לחיים בצוותא בין חילונים ודתיים והאם יש הבדל בין דעתך האישית לדעת הציבורית. ויפה... חצי קדנציה אחת קודם.

ועוד יותר מענין אותי איך ידידי ינהג כשיבוא החוק להצבעה במליאה, מאחר ולסיעתו אין את הלוקסוס של חופש הצבעה בנושאי דת, כזה שניתן לסיעות הדתיות. עכשיו נצטרך להמתין ולראות באיזה צד של העיקרון יושב אילן.

ומי אמר שהבחירות רחוקות שיקום...

 
 
 
סרטון  mcity

סרטון mcity

סיפורו של יולי לב

סיפורו של יולי לב

 

 

 

 

 

 

ברקי יש לי שאלה
יש לי שאלה לגדי ברקאי

 

מדורים