חיפוש

 

 
לדף הבית >>     מכתבים למערכת >>

הצעה לסדר – הקמת מרכז גישור לנושאי תכנון ובניה

 

איתי אלמוג בר פונה לחיים ביבס ומבקש: ”יש להקים גוף גישור לנושאי תכנון ובניה, אליו יישלחו מבקש הבקשה והמתנגדים לבקשה כאשר ישנה בקשה” עם התנגדויות. באחריות המחלקה המשפטית ומחלקת ההנדסה לגבש את מבנה גוף הגישור ונהלי העבודה מולו”.

 

 8 במאי 2022

לכבוד

מר חיים ביבס, ראש העיר

מודיעין-מכבים-רעות

א.נ,             

הנדון: הצעה לסדר – הקמת מרכז גישור לנושאי תכנון ובניה במודיעין-מכבים-רעות

הקדמה: בנובמבר 2020 – לפני כשנה וחצי, הגשתי הצעה לסדר בנושא הקמת מרכז גישור לנושאי תכנון ובניה במודיעין-מכבים-רעות. בישיבת המועצה אמר ראש העיר, שהנושא כבר בתהליך ולכן אין צורך בהצעה לסדר להקמת מרכז גישור. מאז חלפה שנה וחצי ומוסד הגישור לא נראה באופק.
מדי חודש חברי ועדת משנה לתכנון ובניה מקדישים שעות רבות לעיסוק בהתנגדויות שיכלו להיפתר בקלות בין המתנגדים לבין המבקשים – אם היה בעיר מרכז גישור מתפקד.
מדובר גם בבזבוז זמנם של תושבי העיר שנאלצים לחכות חודשים רבים לקבלת ההיתר. ובבזבוז זמנם של המתנגדים והמבקשים שלא מבינים את גבולות הגזרה של ועדת המשנה לתכנון ורואים בועדה כבית דין כלשהו שמכריע גם בנושאים קנייניים (ולא כך הדבר). מרכז גישור היה פותר מקרים רבים של סכסוכי שכנים והיה מביא הצדדים בסבירות גבוהה לפתרון מוסכם.  לאור זאת אני מעלה מחדש את הצעתי לסדר:

  1. כחבר בועדת משנה לתכנון ובניה שמתי לב כי בכל פעם שאנו דנים בבקשות להיתר ישנם מספר נושאים שבהם יש מתנגדים – לרוב שכנים שמתנגדים מסיבות שונות לשיפוץ / הרחבה של שכניהם.
  2. בניגוד לדיון במרבית הנושאים שהוא מאד תכליתי – כל דיון בנושאים עם התנגדויות אורך זמן רב, (לא נדירים מקרים בהם דנו במשך כשעה בבקשה מסויימת) במרבית המקרים מדובר בנושאי התנגדות שאפשר היה לפתור אותם בדיון בין הצדדים מחוץ לועדת התכנון – הצדדים יכלו להגיע להסכמות וכך היה נחסך זמן בדיון בועדה והיו נחסכים גם סכסוכי שכנים וריבים ביניהם בתוך דיוני הועדה.
  3. פעמים רבות מצאנו עצמנו – חברי הועדה – כמגשרים דה פקטו בין הצדדים בנסיון להגיע להחלטה שתהיה מקובלת על כל הצדדים, אולם מסגרת הועדה אינה המסגרת הנכונה לכך והיה רצוי שגוף חיצוני בלתי תלוי ישמש כמגשר. בדיוני הועדה העלינו מספר פעמים את הצורך בגוף מגשר שיישב עם הצדדים ויעזור להם להגיע לפתרון מוסכם ומקובל.
  4. ידוע לי שיש במרכז השלטון המקומי מנגנון גישור – אולם יהיו הסיבות אשר יהיו, נראה שבמקרים רבים המבקשים והמתנגדים לא מגיעים אליו ולא משתמשים בשרותיו.
  5. אני סבור כי יש מקום להקמת מנגנון גישור שכזה שינוהל ע"י עירית מודיעין-מכבים-רעות ושבכל מקרה של בקשה עם התנגדויות – הצדדים יישלחו ראשית לגישור לפני שהנושא מתקדם לדיון בועדה לתכנון. אני גם סבור שמכיוון שיש עלות מסויימת לתהליך – נכון יהיה להטיל אותה על מבקש הבקשה (שהוא המרוויח מהשיפוץ / התוספת) ולא על המתנגדים שכן הם לרוב לא ירצו לשלם על התהליך וכך שוב נישאר במצב שועדת התכנון משמשת כגוף גישור לא פורמלי.

לאור האמור לעיל, להלן הצעתנו לסדר:

מועצת העיר מחליטה להקים גוף גישור לנושאי תכנון ובניה, אליו יישלחו מבקש הבקשה והמתנגדים לבקשה כאשר ישנה בקשה עם התנגדויות. באחריות המחלקה המשפטית ומחלקת ההנדסה לגבש את מבנה גוף הגישור ונהלי העבודה מולו.

נבקש להעלות את הצעתנו לסדר לדיון בישיבה הקרובה של מועצת העיר.

בברכה,                  

איתי אלמוג-בר

חבר מועצת העיר
מודיעין-מכבים-רעות
חבר סיעת מודיעין חופשית
052-2870127
itay@archijob.co.il                                    

 

העתק: אבי אלבז, חבר מועצת העיר, יו"ר סיעת מודיעין חופשית,
גילעד ביהרי, חבר מועצת העיר, סיעת מודיעין חופשית,  יורם כרמון, מנכ"ל העירייה אהובה האוזר, ע’ מנכ"ל, מנהלת מח’ מזכירות העיר וממונה על חופש המידע

 
 
 
סרטון  mcity

סרטון mcity

סיפורו של יולי לב

סיפורו של יולי לב

 

 

 

 

 

 

יש לי שאלה לגדי ברקאי
ברקי יש לי שאלה

 

מדורים